اداره انفورماتیک و امور رایانه ای

Joomla! License Guidelines

كامپيوتر نقشي اساسي در تمام زمينه هاي مختلف و علوم گوناگون دارد. بنابراين تجهيز دانشگاه به مجموعه اي مناسب و كارا از كامپيوترها كه برطرف كننده نياز دانشجويان باشد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي دانشگاه بوده است. هم اكنون دانشگاه داراي دو سايت کامپيوتري مجزاي کارشناسي و کارشناسي ارشد مي باشد که هر کدام از ظسايت ها تعداد 70 دستگاه رايانه دارد. سيستمwifiنيز در سايت کارشناسي نصب مي باشد و دانشجويان مي توانند به صورت Wireless به شبکه متصل گردند. دانشگاه مجهز به تعداد مناسبي كامپيوتر با كيفيت مي باشد كه در دوقسمت سايت و كافي نت مورد استفاده قرار مي گيرند. علاوه بر آن تعدادي دستگاه پرينتر و ساير لوازم مورد نياز نيز جهت استفاده دانشجويان و اساتيد مهيا شده است

 

خبرنامه فناوری

برای آگاهی از آخرین اخبار مرکز فناوری عضو خبرنامه شوید:

با ما همراه باشید