پروژه ها

سامانه های دانشگاه

 

 

Web Design 40%
Journal Management System 60%
Conference Management System 40%
IT Web Design 90%
Virtual Library 90%
Virtual Training Center 35%

خبرنامه فناوری

برای آگاهی از آخرین اخبار مرکز فناوری عضو خبرنامه شوید:

با ما همراه باشید